SEO služby a školenia

SEOchat.sk ponúka služby v oblasti internetového marketingu. Nie sme lídri, pracujeme pre lídrov.


Onpage SEO analýza ANATOMY

Nejde o všeobecné odporúčania, ktoré si prečítate napríklad v našom základnom SEO návode a ani o niekoľko odrážok náhodne vybraných SEO problémov.

Je to analýza všetkých relevantných kľúčových slov (niekedy až desiatky tisíc výrazov) a detailný návrh celej anatómie webu – návrhy na zmenu obsahu a štruktúry webu, odporúčania pre nový obsah, konkrétne odporúčania pre znenie title-ov, nadpisov, URL, navigácie, alt atribútov obrázkov a výrazov, ktoré majú byť použité v texte stránok.

Služba maximalizuje množstvo kľúčových slov, ktorými sa používatelia vyhľadávačov na web dostanú a zároveň zlepší priečky vo výsledkoch hľadania na hlavné kľúčové slová.

Podrobnosti o produkte Onpage SEO analýza ANATOMY


Offpage SEO kampaň GARANT

Služba Offpage SEO Garant je prirodzeným pokračovaním onpage SEO analýzy a jej cieľom je postup na vyššie priečky vo výsledkoch hľadania hlavne na primárne (ale v podstate na všetky relevantné) kľúčové slová a získavanie priamej návštevnosti z iných webov. Pri tejto službe (pokiaľ vieme) ako jediní garantujeme výsledok v zmysle získanej návštevnosti alebo konverzií!

Ak sa nám vopred dohodnutú hladinu návštevnosti alebo konverzií nepodarí dodržať, garantujeme navrátenie alikvótnej čiastky za službu offpage SEO Garant. Tzn. cenu za jednu získanú návštevu/konverziu (obdobu ceny za preklik alebo ceny za konverziu v PPC kampaniach) v období trvania kampane máte garantovanú. Táto cena za návštevu/konverziu je už v období trvania kampane nižšia než u konkurenčných druhov reklamy a časom sa len znižuje (SEO bude generovať návštevnosť aj po skončení kampane).

Podrobnosti o službe Offpage SEO kampaň GARANT


SEO školenia

V spolupráci so školiacimi strediskami IT Learning Slovakia a Pricemania Academy sme pripravili dve SEO školenia – jeden pre začiatočníkov a jeden pre pokročilých.

  • Základy SEO – Celodenný kurz dáva ucelený obraz o tom, čo optimalizácia pre vyhľadávače je a ako na ňu. Znalosti z tohto kurzu sú dobrým základom pre vylepšovanie návštevnosti z vyhľadávačov a k aktívnej účasti na kurze Pokročilé SEO.
  • Pokročilé SEO – Celodenný kurz ide vo vybraných oblastiach SEO do väčších detailov, ale kladie dôraz predovšetkým na prax. Rozoberajú sa skôr modelové situácie/problémy, teórie je menej. Druhá časť kurzu je venovaná menšiemu workshopu, kde sa snažíme optimalizovať vlastné stránky účastníkov.

Konzultácie Tibora Petáka

Rýchlo a pomerne lacno sa môžete dopracovať k riešeniu svojho problému so SEO, použiteľnosťou, či problému s prístupnosťou webových stránok. Konzultácie sú vhodné aj pre prípad, že váš web bol penalizovaný a neviete, ako z toho von.

Podrobnosti o konzultáciách s Tiborom Petákom


Audit prístupnosti HANDICAP

Prístupnosť obsahu web stránok pre handicapovaných používateľov a pre používateľov s rôznymi nastaveniami prehliadačov a operačného systému je zákonom daná pre všetky weby štátnej správy. Dôležitá je však aj pre súkromné firmy, pretože odhadom až 30% používateľov internetu je nejakým spôsobom handicapovaných – medzi handicap totiž počítame aj horší zrak, zlomenú ruku, apod. Testovanie prístupnosti HANDICAP zaručí, že web bude vnímateľný každým používateľom bez ohľadu na jeho dispozície. Okrem priamych ziskov so sebou prináša aj posilnenie značky (brandu) firmy.

Podrobnosti o testovaní prístupnosti HANDICAP


Audit použiteľnosti EASY WAY

Len 30 % používateľom internetu sa nákup na webe podarí! Dobrá použiteľnosť web stránok zabezpečí, že sa návštevník pohodlne a rýchlo dostane k želanej informácii, či k želanému produktu alebo službe. Z rovnakej návštevnosti sa teda získa viac obchodného efektu. Audit použiteľnosti EASY WAY zahŕňa ako heuristické (odborné) testovanie, tak aj testovanie na používateľoch (tzv. user testing).

Podrobnosti o testovaní použiteľnosti EASY WAY