Čo je SEO?

SEO je skratka anglického Search Engine Optimization (v anglickej angličtine Search Engine Optimisation), čo sa do slovenčiny prekladá ako optimalizácia pre vyhľadávače.

Optimalizáciou pre vyhľadávače sa snažíme vytvoriť, upraviť, doplniť a následne propagovať web stránky k lepším umiestneniam v neplatených (tzv. organických) výsledkoch hľadania fulltextových vyhľadávačov na kľúčové slová, ktoré sú relevantné pre dané web stránky. Tým sa zvyšuje návštevnosť stránok a zároveň počet konverzií, tj. počet návštevníkov, ktorí prevedú na stránkach to, čo je cieľom daných web stránok (objednajú si produkt, prihlásia sa k newsletteru, vyplnia dotazník, kliknú na reklamu, apod.).

Jednotlivé časti SEO:

Internetový marketing a reklama, SEM, SEO

Optimalizácia pre vyhľadávače je súčasťou širšej časti internetového marketingu, tzv. marketingu vo vyhľadávačoch, ktorá sa označuje anglickou skratkou SEM (Search Engine Marketing). Okrem optimalizácie pre vyhľadávače, SEM zahŕňa platené reklamy vo vyhľadávaní – PPC (Pay Per Click), kde sa náklady na reklamu dajú jednoznačne spočítať formulkou: cena za preklik x počet preklikov. Ide o systémy ako Google AdWords alebo český Sklik.

Táto schéma dáva ucelený obraz o tom, kam SEO v marketingovej stratégii firmy patrí: Marketing –> Internetový marketing –> Internetová reklama –> SEM –> SEO

V porovnaní s inými druhmi reklamy má optimalizácia pre vyhľadávače niekoľko konkurenčných výhod:

  • maximálne cielenie – oslovujete iba tých ľudí, ktorí majú o vašu oblasť podnikania záujem,
  • pomerne presné meranie – pomocou napr. Google Analytics sa dá pomerne dobre odmerať, čo SEO kampaň webovým stránkam prináša,
  • dlhodobý účinok – návštevnosť sa generuje aj po skončení SEO kampane, časom sa teda náklady na jednu získanú návštevu znižujú,
  • vysoká návratnosť investície – oproti iným druhom reklám je návratnosť investície do SEO veľmi vysoká, aj vďaka tomu, že je efekt zvýšenej návštevnosti dlhodobý.

…čo SEO nie je…

Výraz Optimization sa mnohokrát nesprávne zamieňa za Optimalization – slovo, ktoré v angličtine neexistuje. Ak na takýto výraz niekde natrafíte, je to silný signál, že dotyčná agentúra vie o SEO len málo.

Optimalizácia pre vyhľadávače nie je ani súbor trikov, ktoré na web stránkach niekto prevedie a zákazníci sa budú ihneď hrnúť. Nedôverujte nikomu, kto vraj garantuje prvú pozíciu vo vyhľadávaní, pretože vraj pozná nejaké triky, alebo nebodaj celý algoritmus niektorého vyhľadávača.

Nikto vám nemôže garantovať prvú pozíciu na kľúčové slovo, ani Google samotný! My vám však môžeme garantovať minimálnu hladinu návštevnosti, na ktorú sa vďaka SEO kampani dostanete. Podrobnosti si prečítajte na stránke o službách SEOchat.sk.