Kľúčové slová

Kľúčové slovo (po anglicky: keyword) je fráza, ktorú hľadajúci zadá do vyhľadávača a ktorú sa web stránka snaží zacieliť. V širšom význame sa kľúčovým slovom rozumie akákoľvek hľadaná fráza. Napríklad, ak niekto hľadá hotel v Bratislave, pravdepodobne zadá do vyhľadávača niektoré z nasledujúcich kľúčových slov: hotel Bratislava, hotely Bratislava, ubytovanie v Bratislave, Bratislavské hotely.

Voľba kľúčových slov je veľmi dôležitou časťou optimalizácie a voľbe musí predchádzať riadny prieskum. Pokiaľ si zvolíte frázy, ktoré nikto nehľadá, nikto na vaše stránky nepríde. Ak si zvolíte frázu veľmi hľadanú ale nevystihujúcu obsah stránky, možno získate návštevníkov ale nie zákazníkov. Získate návštevníkov, ktorí hľadajú niečo iné ako obsah vašich stránok, preto hneď po návšteve kliknú späť a budú hľadať ďalej.

Analýza kľúčových slov

Na nájdenie relevantných kľúčových slov môžete použiť viacero nástrojov. Najviac používané sú: Plánovač kľúčových slov v Google Adwords a KeywordTool.io.

Z nástroja Google Adwords máte informácie o kľúčových slovách z prvej ruky, pretože pre Google chcete väčšinou primárne web optimalizovať. Nástroj ukazuje nielen návrhy pre ďalšie kľúčové slová, ale aj to, nakoľko boli dané kľúčové slová hľadané, v priemere za posledných 12 mesiacov. Naviac obdržíte aj informácie o konkurenčnosti, cene za klik a vývoji hľadanosti počas roka. Údaje vychádzajú z inzercie AdWords, ale dajú sa dobre použiť aj pre analýzu kľúčových slov pre SEO.

KeywordTool.io je služba, ktorá nahrádza to, že Google Adwords neukazuje všetky relevantné výrazy, ale len tie s vyššou priemernou hľadanosťou ako 10 za mesiac. Kľúčové slová hľadá za pomoci našepkávača v Googli, tzv. Google Suggest. Pri platenej verzii k nim za pomoci API natiahne aj dáta o hľadanosti z Plánovača kľúčových slov Google Adwords.

Za pomoci analýzy kľúčových slov potom určíte obsah a štruktúru webu. A dokážete optimálne nastaviť jednotlivé URL adresy, title tagy, nadpisy.

Nezačínať s hlavným kľúčovým slovom

Pri následnej propagácii webu by sa nemalo (hlavne v konkurenčnej oblasti) začínať s optimalizáciou na tú najkonkurenčnejšiu frázu. Sprvu si nájdite menej konkurenčné kľúčové slovo, pre ktoré budete optimalizovať. Určitou prácou totiž možno získate 30. pozíciu na veľmi hľadané slovo, ale na 30. pozíciu sa (okrem vás) nikto nebude pozerať. Tou istou námahou môžete získať prvú pozíciu na síce menej hľadané slovo, ale ktokoľvek to slovo bude hľadať, určite pristane na vašej stránke.

Približnú konkurenčnosť kľúčového slova môžete zistiť priamo vo vyhľadávaní. Ak si dáte v Google hľadať akúkoľvek frázu, vpravo hore dostanete nápis: Výsledky 1 – 10 z približne 227 000 000 pre kľúčové slovo. (0,20 sekúnd). Číslo 227 000 000 je odhad počtu súperiacich stránok. Nevypovedá to úplne o konkurenčnosti kľúčového slova, pretože vo výsledku môže byť len 100 stránok, ale tak silných, že ich predbehnete ťažšie ako tých 227 000 000.

Počet výsledkov hľadania

Čo je long tail kľúčové slovo?

Kľúčové slovo na dlhý chvost (po anglicky: long tail) je fráza väčšinou pozostávajúca z viacerých slov (3, 4, 5 a viac), ktorá by vás možno sprvu nenapadla. Práve long tail frázy sú najväčším zdrojom návštevníkov (niekedy až 80-90%) a cielia sa najmä onpage optimalizáciou.

Graf nižšie znázorňuje počet hľadaní na ose Y a kľúčové slová zoradené podľa hľadanosti na ose X. Predpokladáme, že long tail krivka je konvexná a je teda vidieť, že kľúčové slová na dlhý chvost môžu priniesť rovnakú alebo aj vyššiu návštevnosť (červená plocha pod krivkou) ako tie vysoko hľadané (oranžová plocha pod krivkou). Záleží na “dĺžke chvosta” a na zakrivení long tail krivky.

Graf - long tail vs. vysoko hľadané kľúčové slová