Onpage optimalizácia

Je známe, že vyhľadávače používajú onpage faktory (z anglického: on page = na stránke) k radeniu výsledkov. Onpage optimalizácia teda zahŕňa všetky techniky, ktoré priamo súvisia s vylepšením faktorov na stránkach. Na tieto činitele sa dá pozrieť z troch úzko prepojených hľadisiek: technické faktory, obsahové faktory a informačná architektúra.

Technické faktory – Technické otázky riešia ako nakódovať a naprogramovať web stránky, aby vyhľadávače mohli indexovať ich obsah a aby ho čo najlepšie pochopili (sémantika). Prakticky ide o vybrané state z pravidiel prístupnosti. Ak stránky zodpovedajú pravidlám prístupnosti, tieto faktory sú automaticky dodržané.

Obsahové faktory – V nich ide najmä o tvorbu kvalitného obsahu (copywriting) a rozmiestnenie zvolených kľúčových slov do prioritných miest na stránke. Prioritné miesta na stránke sú vymenované vyššie, v tomto prípade sa ale rieši ich element – textový obsah.

Informačná architektúra – Informačná architektúra v SEO je tá časť celkovej optimalizácie, ktorá rieši ako zahrnúť jednotlivé témy z rozboru kľúčových slov do webového projektu, čiže štruktúru a navigáciu.

Onpage faktory

  • Názov domény a URL adresy – Voľba názvu domény je jedna z prvých vecí, na ktorú je potreba myslieť pri budovaní nového webu.
  • Title tag – Tag <title> je veľmi mocným nástrojom nielen pre SEO, môžete ním priamo ovplyvňovať pozíciu vašich stránok a zároveň aj mieru preklikov (CTR).
  • Meta tagy – Meta dáta sú pre priame ovplyvňovanie pozícií už hudbou minulosti, ale ešte stále sa nájdu okolnosti, v ktorých je ich použitie výhodné.
  • Header tagy (nadpisy) – Kľúčové slová v nadpisoch majú väčšiu váhu ako obyčajný text.
  • Ďalšie časti html kódu – Do tejto sekcie sa dostali onpage techniky, ktoré nemohli byť zaradené do tých predchádzajúcich. Sú to (z pohľadu SEO) menej dôležité onpage vychytávky, ktoré ale môžu užívateľom veľmi pomôcť.
  • Obsah stránok – Obsah je základom webových stránok. Ak máte slabý obsah, môžete optimalizovať, ako chcete, aj tak nič nezískate. Naopak ak máte vynikajúci, unikátny obsah, stránky priťahujú návštevníkov samé.
  • Štruktúra webu – Správna štruktúra webu uľahčuje používateľom nájsť požadované informácie. Rovnako tak aj Googlu.