Onpage SEO analýza ANATOMY

…dokonalý web pre hľadajúcich…

Charakteristika

Onpage optimalizácia stránok má za úlohu:

  1. Zacieliť čo najviac efektívnych kľúčových slov (efektívnych v zmysle konverzií – zvýšený predaj produktov, či zvýšená aktivita v iných cieľoch webu).
  2. Pripraviť web pre následnú offpage optimalizáciu, poprípade maximálne využiť už existujúci odkazový potenciál.

Výsledok analýzy je cca. 20-50 stranový Word dokument s presnými odporúčaniami a excel súbor s rozborom kľúčových slov a návrhom webu. Teda kompletná onpage SEO analýza ANATOMY obsahuje:

  • detailná analýza kľúčových slov, analýza ich hodnoty pre web a konkurenčnosti,
  • klasifikačná analýza a návrh štruktúry webu,
  • odporúčania pre nové podstránky a nový obsah,
  • pre každú podstránku webu zvlášť presné znenie title-ov, nadpisov, URL, navigácie, alt atribútov obrázkov a výrazov, ktoré majú byť použité v texte danej stránky,
  • vymenovanie problémov kódovania web stránok,
  • riešenie problémov s duplicitami, indexáciou a ďalšími technickými problémami podľa potreby.

Priebeh

Za Onpage SEO analýzu ANATOMY sa platí vopred na vystavenú faktúru. Analýzu, aj s rozborom kľúčových slov, obdržíte podľa náročnosti do 2 až 6 týždňov od dátumu prijatia úhrady na účet.

Zmeny na stránkach vyplývajúce z analýzy si majiteľ alebo správca webu robí sám, i keď mnohé z nich stačí len formou nakopírovania z analýzy do redakčného systému webu. Keďže nevieme vopred odhadnúť, čo všetko sa z analýzy zapracuje, na túto službu neposkytujeme garanciu zvýšenia návštevnosti.

K službe Onpage SEO analýza ANATOMY patrí aj trojmesačná emailová podpora. Podpora sa vzťahuje na praktickú aplikáciu jednotlivých odporúčaní na web, nevzťahuje sa na nové sekcie, či iné novo vzniknuté problémy web stránok, na tieto sú vhodné naše SEO konzultácie.

Výsledok služby

Výsledkom služby je zvýšená návštevnosť a predaje z vyhľadávačov. Dôvodom zvýšenej návštevnosti a z toho plynúcich predajov by malo byť najmä väčšie množstvo relevantných kľúčových slov, ktorými sa používatelia vyhľadávačov na web dostanú. Ale zároveň, bude viditeľný aj postup na vyššie priečky vo výsledkoch hľadania na hlavné kľúčové slová.

Cena

Cena Onpage SEO analýzy ANATOMY závisí na obtiažnosti a rozsahu projektu. Pre informáciu ponúkame orientačné ceny, presnú cenovú ponuku si pýtajte vyplnením kontaktného formulára uvedeného nižšie.

Orientačný cenník
Rozsah webu Cena v eurách (bez DPH)
Malý webový projekt (do 20 stránok) 800 eur
Stredne veľký webový projekt (stovky stránok) 800-2000 eur
Veľký webový projekt (tisícky stránok) 2000 eur a viac

Záujem o cenovú ponuku