Audit použiteľnosti EASY WAY

…používatelia predovšetkým…

Charakteristika

Použiteľnosť webových stránok (usability) má za úlohu:

  1. Spríjemniť používanie webu pre návštevníkov.
  2. Viesť návštevníkov k cieľu webu (ku konverzii).

Použiteľnosť testujeme nasledovnými spôsobmi:

  • heuristické testovanie – manuálne testovanie odborníkom voči asi 150 známym zásadám použiteľnosti,
  • používateľské testovanie (user testing) – na vybranej vzorke testujeme správanie používateľov na webe.

Priebeh

Za test použiteľnosti sa platí vopred na vystavenú faktúru. Výsledky testovania obdržíte do dvoch týždňov od dátumu prijatia úhrady na účet.

Zmeny na stránkach vyplývajúce z testovania použiteľnosti si majiteľ / správca webu musí previesť sám. Z tohto dôvodu sa na túto službu neposkytuje žiadna garancia napr. zvýšenia konverzného pomeru.

K službe Audit použiteľnosti EASY WAY patrí aj trojmesačná emailová podpora. Podpora sa vzťahuje len na praktickú aplikáciu jednotlivých odporúčaní na web, nevzťahuje sa na nové sekcie či iné novo vzniknuté problémy web stránok.

Výsledok

Výsledkom služby je pohodlné používanie web stránok návštevníkmi a tým zvýšenie predajnej efektivity webu. Dobrá použiteľnosť web stránok zabezpečí, že sa návštevník pohodlne a rýchlo dostane k želanej informácii, či k želanému produktu alebo službe. Tým sa zvyšuje konverzný pomer (pomer používateľov, ktorí prevedú na stránke to, čo je jej cieľom) a teda z rovnakej návštevnosti sa získa viac obchodného efektu.

Cena

Cena jednotlivých testovaní závisí na obtiažnosti a rozsahu projektu. Pre informáciu ponúkame orientačné ceny, presnú cenovú ponuku si pýtajte vyplnením kontaktného formulára uvedeného nižšie.

Orientačný cenník
Rozsah webu Spôsob testovania Cena v EUR (bez DPH)
Malý webový projekt (do 10 stránok) heuristické testovanie 500 eur
Malý webový projekt (do 10 stránok) používateľské testovanie 800 eur
Väčší webový projekt (100 a viac stránok) heuristické testovanie 800 eur
Väčší webový projekt (100 a viac stránok) používateľské testovanie 1000 eur a viac

Záujem o cenovú ponuku