Audit prístupnosti HANDICAP

…web bez bariér…

Charakteristika

Prístupnosť webových stránok (accessibility) má za úlohu:

  1. Sprístupniť webové stránky pre všetkých používateľov webu nezávisle na tom, aké prehliadače, či iné výstupné zariadenia používajú a nezávisle na tom, akým handicapom trpia.
  2. Keďže vyhľadávače sú tým najhandicapovanejším používateľom, web stránky budú prístupné vyhľadávacím robotom v maximálnej možnej miere.
  3. Pre štátne weby splniť povinnosť zo zákona.
  4. Pre komerčné weby posilniť značku.

Výsledkom auditu je cca. 10 stranový PDF dokument s presne popísanými problémami webu a návrhom ich riešenia. Prístupnosť testujeme voči týmto štandardom:

Priebeh

Za audit prístupnosti sa platí vopred na vystavenú faktúru. Audit obdržíte do dvoch týždňov od dátumu prijatia úhrady na účet.

Zmeny na stránkach vyplývajúce z auditu si majiteľ / správca webu musí previesť sám. Z tohto dôvodu sa na túto službu neposkytuje žiadna garancia zlepšenia prístupnosti.

K službe Audit prístupnosti HANDICAP patrí aj trojmesačná emailová podpora. Podpora sa vzťahuje len na praktickú aplikáciu jednotlivých odporúčaní na web, nevzťahuje sa na nové sekcie či iné novo vzniknuté problémy web stránok.

Výsledok

Výsledkom služby je prístupnosť obsahu web stránok pre handicapovaných používateľov (zrakové, sluchové, motorické, či iné postihnutie) a pre používateľov s rôznymi nastaveniami prehliadačov a operačného systému. Zaručí, že web bude vnímateľný každým používateľom bez ohľadu na jeho dispozície.

Vedľajším efektom je lepšie indexovanie stránok webu a teda lepšia viditeľnosť vo vyhľadávačoch.

Cena

Cena auditu závisí na obtiažnosti a rozsahu projektu. Pre informáciu ponúkame orientačné ceny, presnú cenovú ponuku si pýtajte vyplnením kontaktného formulára uvedeného nižšie.

Orientačný cenník
Rozsah webu Cena v EUR (bez DPH)
Malý webový projekt (do 10 stránok) 500 eur
Stredne veľký webový projekt (do 100 stránok) 800 eur
Veľký webový projekt (1000 stránok a viac) 1000 eur a viac

Záujem o cenovú ponuku