RSS

Logo RSSAk ešte RSS nepoznáte: RSS je skratka anglického Really Simple Syndication (naozaj jednoduché zlučovanie/organizovanie/zdieľanie). Ide o spôsob získavania noviniek zo spravodajských serverov, blogov, fór, či akýchkoľvek informácií z webových stránok, ktoré majú charakter aktualít. Namiesto neustáleho navštevovania a hľadania noviniek na tých istých weboch si používateľ nainštaluje tzv. RSS čítačku (RSS agregátor), kam si jednotlivé RSS kanály pridáva. Pri publikovaní novej správy na obľúbenom serveri sa používateľovi v čítačke správa objaví a označí ako neprečítaná. RSS čítačiek je mnoho, obľúbenými sú napríklad FeedReader alebo Google Reader.

Ak už RSS poznáte: … a chcete odoberať RSS niektorej časti SEOchat.sk, vyhľadajte si svoj kanál nižšie.

Blog

RSS podľa kategórií blogu:

Fórum

RSS podľa kategórií fóra: